Våra pedagoger

Det är vi som förgyller barnens vardag

Linda

Förskolechef

Trollskogen ca 1-3 år

Kattis Sandra Ida Andrine

Barnskötare Barnskötare Vikarie Förskollärare

Sagopedagog

Mumindalen ca 3-5 år

Yvonne Johanna Emma Louise Louise

Föräldraledig Barnskötare Vikarie Föräldraledig Vikarie

Hattifnattarna ca 5-6 år

Linda           Emma           

leg. Förskollärare       Barnskötare

      Sagopedagog