Föräldrarådet


 Välkomna till föräldrarådet

Syftet med föräldrarådet är att öka samarbetet mellan förskola och föräldrar, att ge föräldrarna större insyn i verksamheten och möjlighet att påverka.

Till föräldrarådet väljs man in på två år, och representerar den avdelning barnet är på. Det är vår ambition att du som förälder ska kunna vända dig till representanterna med frågor eller förslag som påverkar verksamheten, och för att se om det finna ett intresse hos övriga föräldrar att driva det vidare till förskolans ledning. Föräldrarådet träffas tillsammans med representanter för förskolan en gång/termin. 

Om du vill kontakta någon av representanterna gör du det lättast genom mail nedan;

Mumindalen


Mia Haagen

mia.haagen@gmail.com

0768-303718


Trollskogen


Malin Bladh

malin@hogpack.se

0703-341602


Hattifnattarna


Andreas Rödseth

andreas.rodseth@gmail.com

0768-125751