Kontakt

Kontakta oss

Besöksadress:

Gamla Tågarpsvägen 120

Kontaktperson:

Linda Kuylenstierna

0738-417 103

Vägbeskrivning:

Kommer du från Bjuvs rondellen så tar du Bjuvsleden mot Mörarp och kör igenom Mörarp. När du kommer ur Mörarp tar du vänster mot Hässlunda och sedan ligger förskolan på höger sida (gul byggnad) ca 1km in på vägen.

Kommer du från 109:an svänger du mot Mörarp och sedan följer du vägskyltningen och svänger höger mot Hässlunda Klagomål/förbättringsförslag


Förskolan bedriver aktivt sin verksamhet i strävan att ständigt utvecklas och bli bättre, därför har alla vårdnadshavare möjlighet att lämna förslag, idéer och eventuella klagomål till oss på förskolan. Detta kan du göra via telefon, mejl eller anonymt om så önskas. Om du vill vara anonym kan du personligen lägga dina synpunkter i den svarta brevlåda som sitter till vänster om ytterdörren, sett utifrån, dygnet runt. Bara Linda och Björn har nyckel till denna. Det är också därför föräldrarådet finns, just som en kanal mellan förskolan och vårdnadshavarna. Skulle man som vårdnadshavare känna att man inte får gehör för sina klagomål, kan du alltid vända dig till Helsingborgs stad med dina åsikter eller klagan. Det gör man genom att gå in på stadens hemsida www.helsingborg.se och fyller i formuläret Ett bättre Helsingborg. Vi på Sagobrunnen har som policy att senast två veckor efter inkommit klagomål ha återkopplat till dig om du valt att inte vara anonym. Vi behandlar dina personuppgifter enligt personuppgiftlagen och använder dina synpunkter i vårt förbättringsarbete.