Välkommen till oss

   Välkommen till oss 

Förskolan är belägen på natursköna Marielunds herrgård i Mörarp.   

Vi har en fantastisk grön parkliknande miljö utanför dörren med stora möjligheter till lek.

Vår lokal är på 300 kvm med en stor Scen. Vi har tre avdelningar Trollskogen, Mumindalen och Hattifnattarna.

Lokalen är delad på två avdelningar och de skiljs åt med låga väggar och en grind vilket gör att alla barn och pedagoger har nära kontakt med varandra hela dagen.

Hattifnattarna är vår utegrupp som är iväg på sina ävenyr kl 9-14 måndag till torsdag.

Sagobrunnens Förskola vill ha en nära dialog med samtliga vårdnadshavare. Daglig kommunikation förskola/hemmet, om vad som händer och sker i barnets vardag, är en viktig del i möjligheten att forma våra barn till självständiga individer och goda samhällsmedborgare. Förskolan bedriver sin verksamhet, efter bästa förmåga, enligt gällande lagar och regelverk, i strävan att ständigt utveckla verksamheten till barnens bästa och alla vårdnadshavare har möjlighet att lämna förslag, idéer och eventuella klagomål till förskolan, anonymt om så önskas, i den svarta brevlåda som sitter till vänster om ytterdörren, sett utifrån. Bara Linda och Björn har nyckel till denna. Det är också därför föräldrarådet finns, just som en kanal mellan förskolan och vårdnadshavarna. Skulle man som vårdnadshavare känna att man inte får gehör för sina åsikter eller önskningar rörande verksamheten, kan man alltid vända sig till Helsingborgs stad med sina åsikter eller klagan. Det gör man lättast genom att gå in på staden hemsida under rubriken Förskola och utbildning. Tillsammans med barnen sätter vi upp en musikal i slutet av varje termin. Då bjuder vi in vårdnadshavare tillsammans med nära och kära.

Välkommen till oss!