Välkommen till oss

   Välkommen till oss 

Förskolan är belägen på natursköna Marielunds herrgård i Mörarp.   

Vi har en fantastisk grön parkliknande miljö utanför dörren med stora möjligheter till lek.

Vår lokal är på 300 kvm med en stor Scen. Vi har tre avdelningar Trollskogen, Mumindalen och Hattifnattarna.

Lokalen är delad på två avdelningar och de skiljs åt med låga väggar och en grind vilket gör att alla barn och pedagoger har nära kontakt med varandra hela dagen.

Hattifnattarna är vår utegrupp som är iväg på sina ävenyr kl 9-14 måndag till torsdag.