Profil

   Profil

Sagan ligger till grund för hela verksamheten. Verksamheten är tema inriktad och följer läroplanen.

Temaarbetet är anpassat till respektive åldersgrupp och den enskilda individen. Barnen ska vara med och påverka verksamheten och dess innehåll. Barnens intresse, nyfikenhet och tidigare erfarenheter ska ligga till grund för hur temaarbetet utformas.

Vi arbetar utifrån modellen SE – UPPLEVA – ÅTERSKAPA

SE: Genom bilder

UPPLEVA: genom alla våra sinnen vid olika ”studiebesök”

ÅTERSKAPA: det vi har upplevt återskapas med hjälp av olika material.

Språket är en viktig del i kommunikationen med andra människor. Det är viktigt med bla sagoboksläsning för att främja språkutvecklingen men det är också viktigt med det fria berättandet som även främjar barnens fantasi och kreativitet. Vi vill uppmuntra till positiva konfliktlösningar, där barnen försöker själv innan vi vuxna går in och hjälper till.

Vi vill också väcka barnen nyfikenhet för siffror och bokstäver genom att använda oss av ordkort. Ordkort är en ”lapp” där det står skrivet ett ord ex spis som sedan sätts upp vid spisen och på så sätt finns bokstäverna i barnens vardag (mer än i böckerna) och de kan ”låna” orden och skriva av om de vill. De lär sig även läsa ”ordbilden”.

Vi vill också väcka nyfikenhet på att det finns olika språk i världen och då ex. engelskan som man har nytta av i hela livet. Vi använder oss av engelska sånger och rim och ramsor.

Vardagsmatematiken använder vi ständigt i vår verksamhet då vi räknar allt så som antal trappsteg, pinnar, barn, glas och tallrikar. Vi gör enkla problemlösningar.

Vi vill ge barnen upplevelser. Genom sagans värld, sång, musik, teater, rörelse, rim och ramsor kan vi uppleva med alla våra sinnen och främja lusten och nyfikenheten att lära. Här ökar vi barnens självförtroende, deras självkänsla och att ”våga stå i Centrum” på ett roligt sätt.

Det är inte bara vi vuxna som berättar för barnen utan de får själva vara med och delta aktivt. Vi går in i sagans värld och gestaltar olika figurer. Barnen deltar efter egen lust och förmåga.

Vi vill främja barnens ansvarstagande då de får hjälpa till i vardagen, samarbeta med varandra och visa empati.

Skog och natur är viktig rekvisita när man berättar sagor, därför är vi ute mycket.Barnen får inte bara frisk luft de får även möjlighet att använda kroppen och fantasin då skogen inspirerar till mycket lek, den fria leken är jätte viktig.

Varje termin avslutas med en föreställning för föräldrar och syskon.